Lava Træpiller er et brændstof fremstillet af biomasse som bruges til opvarmning af huse og andre rum. Fordi træpiller har højt energiindhold og er nemt at have med at gøre hører det blandt de mest effektive energikilder. Træpiller er også et miljørigtigt brændstof – CO2-udslippet ved forbrænding af pillerne svarer nøjagtig til den mængde CO2, som træet oprindeligt har optaget under sin vækst i skoven og den lille mængde aske der bliver tilbage efter forbrændingen (mindre end 0,5 procent ved træpiller som fremstilles af Stelmet) kan godt bruges som gødning. (0,8 tons træpiller yder ca. samme energi som 480 liter olie) Klik her for at se producenten

Lava er en super Premium træpille med rigtig gode brændeegenskaber, dog kan der være en del træpillesmuld i sækkene, da disse ikke bliver sigtet ved påfyldning. Træpillernes farve kan variere fra lys til mørk.

LAVA træpiller er ensbetydende med høj kvalitet, som Stelmet kan garantere, idet Stelmet har fuld kontrol over kvaliteten og sammensætningen af den i deres produktion anvendte savsmuld. Til produktionen anvender Stelmet kun savsmuld fra nåletræ (fyrretræ, grantræ), som kendetegnes ved, at træet er enormt kompakt og heraf produceret pellet har en lys farvetone. Den almindeligt anvendte tørretromle, hvor tørretemperaturen udgør ca. 400˚C, blev erstattet med et moderne tørrebånd, hvor temperaturerne
ikke overstiger 100˚C.

Resultat: Stelmet slipper for at overbrænde materialet og forurene det med sod el. røggas. Bindemidlet bliver ikke forbrændt, hvilket fremmer granuleringsprocessen.

Miljøvenligt produkt
LAVA træpiller er miljøvenlige – CO2 udledning under forbrænding svarer til den mængde CO2, som planten har optaget i løbet af sin vækst, hvilket vil sige, at der ikke udledes nogen ekstra mængder CO2 i atmosfæren. Desuden har Lava træpiller rigtig høje brændeværdier (min. 5,5 kWh/kg i tør tilstand).

• Meget lavt askeindhold (≤0,5 % )
• Kun en ubetydelig udledning af svovldioxid og andre skadelige stoffer
• Vandindhold op til 8%

Høj kvalitet
Løbende kontroller giver Stelmet mulighed for at fastholde den høje produktkvalitet, som også garanteres af FSC certifikatet.

LAVA træpiller sælges i sække med 15 kg.

BEMÆRK: Under transport og oplagring, skal produktet beskyttes mod fugt. Anvendelse efter udpakning, kun i de faciliteter til dette formål.

You may also like...