Beskrivelse

Halmpiller bruges hovedsagligt som hestestrø men kan evt. også bruges til stokerfyret, hvis dit fyr/din kedel er egnet til det.
Der skal dog påregnes en meget stor askeudvikling samt at den ved forbrænding danner meget slagger.
Vær opmærksom på, at halmpillernes størrelse kan variere fra meget små piller til store piller (fra ca. ½ cm op til 6 cm)
og at der kan være meget smuld i både sækkene og big bags.

PS: Hvis du vil bruge halmpiller til at fyre med:
Halm frigiver noget syredamp som kan æde kedlen op, hvis ikke den er lavet til det.
En standard pillekedel er som udgangspunkt ikke egnet til dette.

Er dit fyr kun godkendt til træpiller, vil den i værste tilfælde tage skade.
Rådgiv dig med din VVS’er/Servicemontør/Installatør/Leverandør før du bruger halmpiller til at fyre med.

Vi fratager os alt ansvar hvis du bruger halmpiller til dit pille-/stokerfyr eller til en anden form for forbrænding.

Vægt N/A
Størrelse