FORURENINGSBEREGNER

Partikelforurening

Din gamle, ikke-Svanemærkede brændeovn fra før 2005 udleder flere sundhedsskadelige partikler end alle andre varmekilder.

Se, hvor meget du forurener miljøet med din gamle brændeovn.

Indtast antal dage, du årligt tænder
op i din brændeovn fra før 2005:

HINT: Fyringssæsonen varer typisk fra midt september til midt maj, og hvis du fyrer dagligt, så svarer det til ca. 240 dage.

Hvis du varmer dit hjem op med din gamle brændeovn 80 dage om året, udleder det lige så mange partikler, som hvis du varmer dit hjem op med… :

… en miljø-mærket brændeovn i

10,5 dage

svarer til år

… fjernvarme i

526 dage

svarer til år

… et gasfyr i

21 dage

svarer til år

… en varmepumpe i

48 dage

svarer til år

NB: Det er vigtigt at skelne mellem miljø og klima, men grundet den globale opvarmning fra sodpartikler fra brændefyring, så bidrager en gammel brændeovn normalt mere til global opvarmning end fjernvarme, gasfyr og varmepumper pr. energienhed varme. Fra et klimamassigt synspunkt er varmepumper og fjernvarme dog meget bedre end gasfyr, da disse opvarmningsformer udleder langt mindre CO2. (Det Økologiske Råd 2016: 19-20).

Kilde samt kvalitetssikring: Det Økologiske Råd. Læs mere på ecocouncil.dk.

– Udviklet af Absolut Træpiller