Den perfekte Træpille til din pilleovn/stoker.

DanPellets træpiller ”Vida Pellets” bliver produceret af ren afbarket fyrretræ- eller lærketræspåner med de højeste svenske kvalitetsnormer SWEDAC .
Næsten ingen smuld i poserne, lav askeudvikling og høj brændværdi. Træpillens farve er lys.

Vida fabrikken er selvfølgeligt FSC certificeret (Forest Stewardship Council) som er en garanti for dig, at du kan købe træpillerne med god samvittighed.
I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

> FSC.

Anbefaling

Da DanPellets -Vida- træpillen er en hård presset powerpille, er det vores erfaring,
at pilleovne/stokere m.v. op til 20 kw kører bedst med 6mm og over 20 kw, kan både 6mm & 8mm bruges.

Findes i 10 kg sække med 840 kg pr. palle og i 16 kg sække med 832 kg pr. palle.
Træpillerne i 10 kg og 16 kg sække står på en engangspalle med krympeflexfolie (kondom), så de kan stå udenfor.

Vidas-produkter som planker, brædder, træemballage, træpiller og kuldballer kommer fra ansvarligt skovbrug. Vida køber kun råvarer fra kendte sælgere, der kan demonstrere sporbarhed fra skoven til vores faciliteter. Skovbeskyttelsesloven regulerer, at den skov, der er fældet, har nået en bestemt alder, og at overfladen inden for fem år efter fældning har en garanteret ny foryngelse.
Vida køber ikke skov fra Nyckelbiotoper eller andre skove med høje bevaringsværdier undtagen træet kommer fra naturbeskyttelse.

Vægt N/A

You may also like...